Officiele registratie paarden/ ponys / ezels per 21 april 2021

28 maart 2021
De Berg

Per 21-04-2021 is het verplicht om uw paard/ pony of ezels te registreren. Dan gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze bepaalt dat de locaties waar paardachtigen verblijven een UBN moeten hebben. De locatie van de dieren is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid.

Wat is een UBN?
Een UBN is een Uniek Bedrijfs-Nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Locaties waar paardachtigen normaal langer dan 30 dagen blijven, moeten vanaf 21 april 2021 ook een UBN hebben.

Registratie verantwoordelijke
Houders van Paarden zijn verantwoordelijk voor deze registratie. Maar wie is nou precies de officiële paardenhouder?

In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de registratie, namelijk:

1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk is voor het paard
2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

Kortom: Wanneer u uw paard/pony of ezel op een locatie huisvest die niet van u zelf is, is de locatiehouder verantwoordelijk voor het registeren van een UBN. U bent zelf verantwoordelijk voor het registeren van uw paard/pony of ezel en deze te koppelen aan de locatie.

Wanneer uw paard/pony of ezel langer dan 30 dagen van locatie wisselt, moet dit ook geregistreerd worden. Dit kan via https://mijn.rvo.nl/ .

Hoe vraag ik een UBN aan en hoe moet ik mij paard/pony of ezel registreren?
U kunt een UBN aanvragen op https://mijn.rvo.nl/ . Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw paard/pony of ezel op een UBN aan te melden. De RVO verwacht dat dit vanaf 12-4-2021 mogelijk is. Ook het koppelen van uw paard/pony of ezel kunt u doen op https://mijn.rvo.nl/ .

Via de link https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/regels-voor-paarden-doelgroep/regels-paardenhouder , komt u op de site van de RVO terecht. Daar kunt u alle regels nogmaals nalezen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 033-4611202 of via de mail info@dierenkliniekdeberg.nl .