Registratie eisen honden per 01-11-2021

Registratie van honden

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 zijn hier regels bijgekomen.

In Nederland is de vraag naar honden erg groot. Niet alle honden komen van goede fokkers. Een groot deel van de hondenhandel is illegaal. Hierbij wordt er weinig rekening gehouden met het welzijn en de gezondheid van de honden. Extra regels zijn dus hard nodig.

Met de nieuwe regelgeving worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Hierdoor komt er een betere controle op de hondenhandel.

Wat is er veranderd per 1 november 2021?

 • Naast de chip- en registratieplicht (sinds 1 april 2013), is het Europees dierenpaspoort nu ook verplicht. Als u een hond koopt, moet hij/zij met een Europees dierenpaspoort worden overgedragen.
 • Het is belangrijk dat u bij de aankoop van uw nieuwe hond altijd checkt of hij/zij voorzien is van een chip, dat de chip geregistreerd is bij een databank/portaal en dat er een ingevuld Europees dierenpaspoort aanwezig is. Sluit de koop niet als deze 3 dingen niet in orde zijn.
 • Alle paspoorten uitgegeven na 1 november 2021 moeten ook geregistreerd zijn ( dus naast de registratie van het dier/de chip); dat is niet automatisch het geval.
 • Wanneer de koop is gesloten, zet u de chip over op uw naam. Dit kan via het portaal waarbij de chip is aangemeld. De vorige eigenaar meldt het dier af. U kunt uw dier op uw naam aanmelden, onafhankelijk van de afmelding van de vorige eigenaar.
 • U noteert ook uw eigen gegevens in het paspoort. Indien daar geen ruimte voor is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig.
 • Bij overlijden of vermissing moet de hond afgemeld worden in het portaal/databank.

Krijgt uw hond zelf een nestje of importeert u een hond uit het buitenland?

Wanneer uw hond zelf een nestje krijgt of wanneer u een hond importeert vanuit het buitenland, dan moet u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen voor het niet bedrijfsmatig houden van honden. Dit nummer heeft u nodig als u uw dier(en) laat chippen door een dierenarts of chipper en de Europese paspoorten aangevraagd moeten worden. Hieronder vindt u het stappenplan om een UBN aan te vragen.

 • Importeurs: Zodra u een dier uit het buitenland naar Nederland haalt, bent u importeur. Ook dan moet u een UBN aanvragen, waar mee u zich als importeur registreert. Dit moet binnen 2 weken na aankomst in Nederland gebeuren. Uw dierenarts registreert vervolgens de import, de chip en het paspoort bij een portaal.
 • Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af. Om dit Eu-paspoort aan te vragen, is uw UBN  nodig.
 • Fokkers: fokkers komen bij een dierenarts om de jonge dieren te laten chippen. Ook daarvoor is een UBN nodig. Heeft u als bedrijfsmatige fokker of importeur al een UBN nummer? Dan kunt u gewoon dat nummer gebruiken. Een UBN nummer is nodig om uw hond te registreren. Zorg daarom dat u uw UBN nummer bij de hand heeft als u uw hond(en) bij een dierenarts of chipper laat chippen. De pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een paspoort hebben.
 • De dierenarts of chipper registreert bij een aangewezen portaal dat de hond is gechipt. Daarbij is ook het UBN nummer van de houder nodig. Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal ( met een UBN). Dit doet u ook met het chipnummer van de moeder.
 • De dierenarts registreert bij een aangewezen portaal ook het verplichte Europees paspoort. Daarvoor is uw UBN nodig.

Stappenplan aanvraag UBN

1) Ga naar www.rvo.nl
2) Ga naar de knop rechtsboven MIJN RVO
3) Kies voor ”Dierlocatie UBN registreren en wijzigen ”
4) Klik op UBN aanvragen
5) Log in met uw DigiD. Na inloggen ziet u uw gegevens.
6) Voer uw postcode en huisnummer in
7) Vink ”Huisdieren” aan
8) Vink ” niet bedrijfsmatig” aan ( Als u officieel fokker bent, heeft u al een UBN voor uw bedrijf en hoeft u niet nog een UBN aan te vragen)
9) Klik op Volgende
10) Het UBN nummer is gelijk actief. Factuur 19€ volgt per post

Heeft u nog vragen dat helpen wij u graag.

Ook kunt u uitgebreide informatie vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden