Brachycephale rassen ( kortsnuitigen)

Dierenartsen van de KNMvD waarschuwen tegen de stijgende populariteit van extreem kortsnuitige honden, zoals de Franse Bulldog en de Mopshond. Net zoals voor honden geldt ook voor katten met een extreem korte snuit dat deze dieren tal van gezondheidsproblemen hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor Exotic Shorthair en de Perzische kat.

Deze dieren en hun lookalikes hebben door het gericht fokken op schedels met heel korte snuiten vaak ernstige problemen, zoals ademnood, uitpuilende ogen, hoofdpijn en oververhitting . De ademhalingsproblemen zijn door dierenartsen alleen te verhelpen via een chirurgische ingreep, die steeds vaker moet worden toegepast. Extreem korte snuiten zijn een forse inbreuk op het dierenwelzijn en daarom acht de KNMvD dit ongewenst.

Lees hier het standpunt van de KNMvD over extreem kortsnuitige rassen, een standpunt waar wij als team achter staan:

https://www.knmvd.nl/standpunt-over-brachycephale-honden-en-katten/

Minder dieren met gezondheidsproblemen. Zorgvuldige fokprogramma’s. Een strengere controle op de verkoop van dieren door de NVWA en de Landelijke inspectie Dierenbescherming, een campagne om consumenten bewust te maken van het aankopen van gezonde honden. Dat zijn nieuwe maatregelen van het ministerie van LNV tegen het (illegaal) fokken en verkopen van designerdieren die de dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) van harte toejuichen.

De aanschaf van een huisdier mag nooit ten koste gaan van het welzijn of de gezondheid van het dier. Modegrillen die het doorfokken van extreme lichaamskenmerken veroorzaken zijn al verboden; illegale fok en verkoop van dieren, net zoals de import van honden met een niet controleerbare achtergrond moet zoveel mogelijk bestreden en verboden worden. De beleidsbrief van de minister van LNV biedt daarvoor verdere sanctiemogelijkheden.             De KNMvD werkt mee aan de verdere uitwerking daarvan.
De dierenartsen van de KNMvD werken al jaren samen met de overheid en de (ras)hondenfokkerij aan het fairfokprogramma. Inzet is om gezondere en socialere honden te krijgen met minder erfelijke ziekten door bijvoorbeeld het kruisen van rassen voor gezondere nakomelingen. Dierenartsen zijn daar, via hun Europese vertegenwoordigers van de FVE (Federatie van Europese veterinairen) en de Europese Federatie van gezelschapsdierenartsenverenigingen (FECAVA), ook in Europees verband actief.

Bron: KNMvD