Chippen

Vanaf 1 april 2013 is het chippen van honden verplicht gesteld. Per 1 november 2021 zijn daar regels bijgekomen.

  • . Pups (geboren na 1 april 2013) moeten binnen 7 weken na de geboorte worden gechipt door een dierenarts of officiele chipper. Daarbij moeten ze worden voorzien van een officieel Europees paspoort. Om dit te kunnen regelen moet een fokker een UBN aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een UBN is altijd nodig, dus ook wanneer het een particuliere fokker is met een eenmalig nestje.
  • Binnen een week na het chippen van de pups moet de fokker de registratie van de pups voltooien door een geboortemelding via een portaal (databank) te doen. Hij krijgt dan een registratiebewijs. Pups mogen pas verkocht worden als ze gechipt zijn, een EU-dierenpaspoort hebben en geregistreerd op naam van de fokker.
  • Honden die vanuit het buitenland geïmporteerd worden, zijn al gechipt en hebben vaak al een EU-dierenpaspoort. Voor deze honden geldt dat zij binnen 2 weken in Nederland geregistreerd moeten worden met dit paspoort, op naam van de importeur. Deze eerste registratie moet verplicht gedaan worden door een dierenarts en ook daarvoor is een UBN van de importeur nodig ( aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)). Als het een hond uit een derde land is, geeft de dierenarts ook een EU-dierenpaspoort uit.
  • Bij iedere overdracht van een hond naar een nieuwe eigenaar gelden vervolgens dezelfde regels: de hond mag pas overgedragen worden als hij gechipt is, geregistreerd op naam van de houder én een EU-dierenpaspoort heeft. De vorige houder meldt het dier binnen 2 weken af bij het portaal waar de hond geregistreerd stond. De nieuwe houder meldt de hond binnen 2 weken aan bij een portaal naar keuze om het dier weer op zijn naam te registreren. Alle ter zake doende gebeurtenissen gedurende het leven van de hond (verandering contactgegevens houder, overlijden hond) worden doorgegeven via het portaal.

Dit besluit draagt bij aan de doelstelling van het kabinet om het dierenwelzijn te verbeteren en misstanden in de dierfokkerij en -handel aan te pakken. Het gaat hierbij enerzijds om illegale handel en fokkerij, waarbij bestaande nationale of Europese regelgeving wordt overtreden. Daaronder vallen bijvoorbeeld misstanden bij de import van buitenlandse honden: vervoer van de honden vindt plaats onder slechte omstandigheden en honden worden zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare herkomst verhandeld. Dit brengt gevaren met zich mee voor de volksgezondheid (denk bijvoorbeeld aan hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat). Ook vindt illegale bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt die voor bedrijfsmatige fokkers gelden.

Anderzijds vindt er ook fokkerij en handel plaats waarbij het welzijn van honden onder druk staat, maar waarbij niet direct bestaande regelgeving wordt overtreden. Een aantal houders van honden zal immers de neiging hebben de kosten zo laag mogelijk te houden om te kunnen concurreren of uit winstbejag. Dit brengt risico’s mee voor het welzijn van de honden. Fokkerij en handel die onder die omstandigheden plaatsvindt, wordt ook wel malafide fokkerij of handel genoemd. Daaronder vallen bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medische zorg, waardoor vaker gezondheidsproblemen optreden. Een ander voorbeeld is het onvoldoende aandacht besteden aan de socialisatie van een hond, waardoor gedragsproblemen kunnen optreden.

Ga naar www.chipjedier.nl voor meer informatie of neem contact op met Dierenkliniek De Berg.

Neem contact op met De Berg