Vaccinatie

Pups worden vanaf 6 weken gevaccineerd, zodat zij zelf antilichamen gaan opbouwen tegen bepaalde, ernstige ziektes. In de eerste levensweken hiervoor, is de pup beschermd door de antilichamen van de moeder. Om hun weerstand optimaal te ontwikkelen, is het van belang dat bepaalde vaccinaties als een booster gegeven worden, dus herhaald worden. De tweede en derde (combi-) vaccinatie wordt gegeven op 9 en 12 weken leeftijd. Daarna is het afhankelijk van het vaccin wanneer deze weer herhaald moet worden. Reizen naar het buitenland en bezoek aan kennels brengen extra eisen aan de vaccinatie met zich mee.

Waar vaccineren we eigenlijk tegen?

Distemper/Hondenziekte/Ziekte van Carré
Honden, wolven, fretten en nertsen kunnen besmet raken met het distemper virus. Vaak betreft het jonge dieren. Verschijnselen bestaan vaak uit koorts, ontstekingen aan oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, overmatige verhoorning van de neus en voetzolen en soms aantasting van het centraal zenuwstelsel. De ziekte kan dodelijk verlopen. Door het vaccinatie programma komt de ziekte nog maar weinig voor in Nederland.

Hepatitis Contagiosa canis/Besmettelijke leverziekte/Ziekte van Rubarth
Zoals de naam al aangeeft, veroorzaakt dit (adeno) virus een ontsteking aan de lever. het dier is ernstig ziek, met koorts, bloedingen, braken en oogontstekingen. Ook deze ziekte kan dodelijk verlopen, maar komt dankzij het vaccineren niet vaak voor in Nederland.

Parvo
Het parvo virus veroorzaakt ernstige schade aan de darm. Hierdoor ontstaan een heftige, bloederige diarree. De patient verliest in korte tijd veel vocht en droogt gevaarlijk uit. In veel gevallen sterft het dier. Vaak zijn het jonge dieren die besmet raken.

Leptospirose/Ziekte van Weil
Deze ziekte wordt niet veroorzaakt door een virus, maar door een bacterie. De besmetting kan ontstaan na direct of indirect contact met ratten die de bron vormen of via een andere hond die reeds besmet is. Grasvelden, uitlaatplaatsen en stilstaand water zijn beruchte besmettingshaarden. Een hond raakt besmet doordat de leptospiren via wondjes of het slijmvlies het lichaam binnendringen. De bacterie (Leptospiren) veroorzaakt in sommige gevallen een griep-achtig ziektebeeld met braken en koorts. Echter, het ziektebeeld kan ook verergeren met onder andere ernstige nierproblemen. Via urine of via (met urine besmet) water (beekjes, meertjes) vindt besmetting van andere dieren of de mens plaats. Iedere hond kan besmet raken met leptospiren, omdat iedere bijna iedere hond wel eens gras eet of zwemt.

Kennelhoest complex
Kennelhoest is een zeer besmettelijk ziekte van de keel en luchtpijp. De ziekte kan door meerdere organismen worden veroorzaakt en wisselt daardoor ook in ernst. De 3 belangrijkste veroorzakers zijn het adenovirus en parainfluenza virus en de bacterie Bordetella bronchoseptica. Een combinatie van deze oorzaken geeft een ernstigere patiënt dan wanneer maar 1 van de oorzaken voorkomt. De patiënt heeft een harde, droge hoest, die enkele weken kan aanhouden. Koorts, neusuitvloeiing en het opgeven van wit slijm kan voorkomen. In ernstige gevallen kan longontsteking optreden. De ziekte treedt makkelijker op wanneer veel honden bij elkaar komen (bijvoorbeeld kennels, uitlaatdienst).

Zoonose
Een van de verwekkers van kennelhoest, de bacterie Bordetella  bronchiseptica, is een zoonose. Dat betekent dat deze bacterie overgedragen kan worden van dier op mens. Echter, dit komt zeer zelden voor. De ziekte vormt vooral een risico wanneer het afweersysteem van die persoon niet goed werkt, bijvoorbeeld bij HIV-patiënten. In zo’n geval is het van belang dat het huisdier van de betreffende persoon zo volledig mogelijk wordt gevaccineerd.

Rabiës/Hondsdolheid
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een (rhabdo) virus. Het komt in Nederland niet zo vaak voor, maar in bepaalde Europese landen wel. Het virus wordt verspreidt via speeksel (van vooral honden, vossen en vleermuizen) en tast de hersenen aan. Hierdoor ontstaan gedragsveranderingen, zoals angst en agressiviteit, bij besmette mensen en dieren. Een wild dier, zoals een vos, die plots veel tammer is dan in het wild, is ook verdacht. Na algemene symptomen zoals lichte koorts en misselijkheid ontstaan krampen en verlammingsverschijnselen. Zonder tijdige behandeling (voordat er symptomen zijn ontstaan) leidt Rabiës altijd tot de dood. De rabiës vaccinatie is verplicht wanneer u naar het buitenland gaat met uw dier en ook wanneer een hond/kat vanuit het buitenland naar Nederland komt. Het vaccin mag pas aan een pup gegeven worden wanneer deze 12 weken oud is,het vaccin werkt vervolgens na 3 weken. Een pup moet dus altijd minimaal 15 weken oud zijn voordat het de grens over mag, Nederland in of Nederland uit.

Rabiës eist jaarlijks nog steeds duizenden mensenlevens en talloze dierenslachtoffers. Het terugdringen van deze levensgevaarlijke ziekte is dan ook een absolute noodzaak. Het Rabiës probleem beperkt zich bijna geheel tot Afrika en Azie, met nog steeds 59.000 doden per jaar. Elke dag sterven er 100 kinderen aan Rabies.

Dieren vormen het reservoir, waarbij de huishonden de belangrijkste overdragers zijn naar de mens, via bijt- en krabwonden.
Instanties als Afya en Mission Rabiës hebben projecten lopen in Afrika ( oa Tanzania) en India om via vaccinatie van de honden dit probleem terug te dringen. Minimaal 70 % van de hondenpopulatie moet gevaccineerd zijn om de verspreiding van Rabies onder mensen en dieren te stoppen.
Via educatie, vaccinatie en het bewust maken van de bevolking van de risico’s stellen deze organisaties zich ten doel om het aantal Rabiës slachtoffers terug te dringen en levens te redden.
Een van de fabrikanten van het vaccin tegen Rabiës helpt mee via de actie dosis-voor-dosis: voor elk Rabiës vaccin dat in Nederland gegeven wordt, wordt er een dosis gedoneerd aan deze projecten. Inmiddels zijn er al 3.000.000 vaccins gedoneerd! Doordat honden in risicogebieden via Afya worden gevaccineerd, is het aantal menselijke slachtoffers dat overlijdt aan Rabies met 86% afgenomen! Sinds de start van Mission Rabies in 2013 zijn  er meer dan 592.000 honden gevaccineerd, is er aam 1,1 miljoen kinderen voorlichting over Rabies gegeven en zijn er 80 dierenartsen opgeleid.

Samenwerken werkt!

Voor meer informatie over deze projecten zie http://www.afya.org/ en http://www.missionrabies.com/

Gaat u de grens over met uw hond of kat (of fret)?

Haalt u een pup of hond of kitten of kat uit het buitenland?

Zorg ervoor dat uw dier op tijd is gevaccineerd tegen Rabies, bescherm uw dier, uzelf en Nederland en draag zo tevens bij tot het terugdringen van Rabies wereldwijd!

Lyme/Borreliose
Binnen Europa is de ziekte van Lyme/Borreliose de meest voorkomende infectie, die overgedragen wordt door teken. De teek brengt de infectie over via bacteriën (spirocheten). Er zijn verschillende soorten teken, maar in dit geval gaat het om de Ixodes ricinus teek, die in heel Europa voorkomt. De teek leeft in bosrijke gebieden en op plekken met hoog gras, maar ook in uw eigen achtertuin.Teken kunnen het hele jaar actief zijn, wanneer de wintertemperaturen gunstig zijn, maar de piekperiode loopt van juni tot september. Symptomen van deze ziekte kunnen zijn: kreupelheid, koorts, sloomheid. In ernstige gevallen ontstaan problemen met de nieren, het hart of het zenuwstelsel.

Naast het inzetten van anti-teekmiddelen is er nu ook de mogelijkheid om uw hond tegen deze ziekte te vaccineren. De vaccinatie is gericht tegen de bacterie die de ziekte overdraagt. De basisvaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties met 3 tot 6 weken tussentijd. Daarna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden. Honden kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 3 maanden. Het wordt aanbevolen de vaccinatie minimaal een maand voor het tekenseizoen te geven.

De Ixodes teek kan de ziekte van Lyme ook overdragen op mensen. Jaarlijks worden er ongeveer 65.000 gevallen binnen Europa gemeld. De symptomen kunnen heel algemeen zijn, zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid, maar kunnen ook ernstiger worden met problemen van het hart, de gewrichten en het zenuwstelsel. U kunt het risico op tekenbeten bij uzelf verminderen door insectenwerende middelen te gebruiken en lange broeken en mouwen te dragen wanneer u door bossen of grasland loopt.

Leishmania
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Leishmania Donovani. Deze parasiet wordt overgedragen via zandmuggen, die in het Middellandse Zeegebied vooral in de schemer actief zijn. Met name tijdens zwemmen en een bezoek langs het water is de besmettingskans groot.

Klachten bij leishmania kunnen enorm verschillen tussen honden: sommige worden direct ziek na de besmetting en anderen blijven jarenlang zonder klachten ( drager). Symptomen zijn divers en kunnen bestaan uit bijv. algehele malaise, koorts, bloedarmoede, maar ook huidproblemen (droge huid en kloven aan neusspiegel en voetzooltjes), gewrichtsklachten en lever-/nierproblemen. De diagnose Leishmania is een lastige diagnose, omdat de symptomen zo verschillend kunnen zijn en de ziekte ook symptoomloos kan verlopen. Er zijn verschillende testen beschikbaar, die ook gecombineerd kunnen worden. Als er een vermoeden van Leishmania bestaat, maar de test is negatief, is het soms raadzaam nog eens te testen.

Wanneer de diagnose Leishmania is gesteld, is er een behandeling beschikbaar. Deze behandeling kan goed resultaat hebben, mits de ziekte op tijd vastgesteld wordt en de therapie op tijd ingezet wordt.  Het is lastig om volledig van de parasiet af te komen; de meeste honden blijven drager (zonder symptomen). Het is verstandig om dit soort patiënten regelmatig te blijven controleren op de parasiet maar ook op orgaanfuncties (nieren, lever). Hoe zuidelijker u reist, hoe groter de kans op besmetting. Voor zover bekend is de ziekte niet overdraagbaar naar mensen.

De preventie van Leishmania is gericht op het bestrijden van de zandmug. U kunt daarvoor gebruik maken van een speciale halsband of pipet in de nek.  Vraag ernaar bij onze kliniek. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om uw dier te vaccineren tegen leishmania. Het vaccin kan worden toegediend aan honden van 6 maanden en ouder. De vaccinatie moet de eerste keer in totaal 3 keer worden gegeven met steeds 3 weken ertussen. 4 Weken na de laatste van deze reeks is de hond beschermd. Daarna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden. Deze vaccinatie hebben wij niet standaard op voorraad, maar kan wel voor u besteld worden.

Neem contact op met De Berg